163

Turvallisuus kisoissa

Oulunsalon Ratsastajat ry:n järjestämien ratsastuskilpailujen turvallisuus

Oulunsalon Ratsastajat ry järjestää harjoitustason ratsastuskilpailuja este- ja kouluratsastuksessa. Tapahtumiin osallistuu pääsääntöisesti harrastetason hevosharrastajia ja heidän perheenjäseniään sekä ystäviä. Kunkin tapahtuman tarkemmat tiedot julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Tapahtumien järjestäjän tiedot

Oulunsalon Ratsastajat ry
info@ousa.fi

Kisatoimikunta

Kunkin yksittäisen kilpailun turvallisuudesta vastaa kyseisen kilpailun johtaja, jonka nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan kilpailukutsussa. Yleisesti kilpailutoiminnan turvallisuussuunnittelusta vastaa kisatoimikunta.

Tapahtumapaikka

Sijainti ja kalusto

Ratsastuskilpailut järjestetään Oulunsalon Ratsastuskoulun tiloissa osoitteessa Nuottamiehentie 31, Oulunsalo. Kilpailuissa noudatetaan Oulunsalon Ratsastuskoulun turvallisuusasiakirjaa. Kilpailuissa käytetään yhdistyksen ja ratsastuskoulun yhdessä hankkimaa este- ja kouluaitakalustoa, jota uusitaan ja huolletaan vuosittain tarpeen mukaan.

Tutustu Oulunsalon ratsastuskoulun turvallisuusohjeisiin ja järjestyssääntöihin

Pysäköiminen

Ajoneuvot on pysäköitävä tallin pysäköintialueelle. Polkupyörät on jätettävä niille varattuun paikkaan pysäköintialueen viereen. Trailerit pysäköidään tallille johtavan tien reunaan. Tallin piha-alue ja kulkureitit on pidettävä vapaina ajoneuvoista, jotta hälytysajoneuvot pääsevät esteettä paikalle tarpeen vaatiessa.

Järjestelyt

Tallin valvonta, hevosten hoito ja käsitteleminen

Tallissa on kilpailujen ajan tallivahti, joka avustaa ratsastajia hevosten käsittelyssä. Tallivahdin tehtävänä on huolehtia oman kykynsä mukaan niin tallissa olevien ihmisten kuin hevostenkin turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Verryttely

Verryttely tapahtuu joko ratsastuskentällä tai maneesissa verryttelyvalvojan ohjeiden mukaisesti. Ratsastajien tulee olla kilpailuasussa.

Ennen ja jälkeen kilpailusuorituksen

Kilpailuareenalla on yksi odottava ratsukko osoitetulla paikalla valmistautumassa. Muut valmistautuvat ratsukot odottavat heille osoitetulla paikalla kilpailuareenan ulkopuolella tai erillisellä verryttelyalueella, mikäli sellainen on käytössä. Luokan toiseksi viimeinen ratsukko jää odottamaan valmistautumispaikalle viimeisen suorittavan ratsukon seuraksi.

Suorituksen jälkeen hevonen viedään talliin tai sen kanssa odotetaan ohjeistetulla paikalla.

Palkintojenjako

Palkintojenjako suoritetaan verryttelyalueen etuosassa, jolloin verryttelevät ratsukot pysyttäytyvät toisessa päädyssä. Palkintojenjakoon saavutaan jalan ja senkin aikana tulee muistaa noudattaa varovaisuutta.

Yksityishevosten käsihevosalueet

Yksityishevosten käsihevosalue voi olla sää- ja muista olosuhteista riippuen esimerkiksi ulkokentällä, pihanurmella tai muulla määrätyllä paikalla. Käsihevosten tulee ehdottomasti pysyttäytyä määrätyillä alueilla. Ratsastuskoulun ulkopuolisia hevosia ei saa viedä talliin, ja niille tulee olla mukana kaikki omat varusteet. Esimerkiksi ratsastuskouluhevosten ämpäreitä tai kauhoja ei saa hygieniasyistä käyttää muille hevosille.

Ihmiset ja eläimet

Yleisö

Yleisön tulee pysyttäytyä pois kilpailu- ja verryttelyareenalta oman turvallisuutensa vuoksi sekä vaaratilanteiden aiheuttamisen välttämiseksi. Yleisölle on varattu katsomoalue sekä maneesissa että ulkokentällä. Yleisön tulee pukeutua asianmukaisesti, toimia tallin järjestyssääntöjä noudattaen ja liikkua tallin alueella rauhallisesti.

Kilpailijat

Kilpailijan tulee tutustua huolellisesti kilpailukutsuun, kilpailijatiedotteeseen ja muihin annettuihin ohjeisiin sekä noudattaa niitä. Kilpailijan tulee olla varustautunut asianmukaisesti ja kilpailukutsussa ja/tai -tiedotteessa annettuja ohjeita noudattaen. Myös kilpailusuorituksensa ulkopuolella kilpailijan tulee olla asianmukaisesti varustautunut ja käyttäytyä ratsastuskoulun turvallisuusasiakirjaa, järjestysääntöä sekä yleistä hyvää tapaa noudattaen.

Kilpailijoiden tulee toimia tallissa ja hevosten kanssa kaikissa tilanteissa tallin järjestyssääntöä ja tallivahdin, kilpailunjohtajan, tuomarin, verryttelynvalvojan sekä muiden vastuuhenkilöiden ohjeita noudattaen. Kilpailijoiden tulee pyytää apua esimerkiksi tallivahdilta aina ollessaan epävarma.

Toimihenkilöt

Toimihenkilöiden tulee tutustua huolellisesti kilpailukutsuun, kilpailijatiedotteeseen, toimihenkilöohjeisiin ja muihin annettuihin ohjeisiin sekä noudattaa niitä. Heidän tulee varustautua asianmukaisesti ja käyttäytyä ratsastuskoulun turvallisuusasiakirjaa, järjestyssääntöä sekä yleistä hyvää tapaa noudattaen.

Kilpailunjohtajan sekä toimihenkilön itse tulee huolehtia siitä, että toimihenkilötehtävään on annettu riittävä ohjeistus. Toimihenkilöiden turvallisuus on huomioitava kaikissa tilanteissa.

Koirat, kissat ja muut lemmikkieläimet

Omien lemmikkieläinten tuominen ratsastuskoulun alueelle on kielletty.

Hevoset

Tallivahdin, tuomarin, kilpailunjohtajan ja muiden vastuuhenkilöiden tulee tarkkailla hevosten käsittelyä ja vointia parhaan kykynsä mukaan. Tarvittaessa tulee ottaa yhteyttä ratsastuskoulun vastuuhenkilöön tai tilanteen sitä vaatiessa suoraan päivystävään eläinlääkäriin (ks. 6.1 Toimintasuunnitelma hätätilanteessa).

Toimintasuunnitelma poikkeus- ja hätätilanteissa

Toimintasuunnitelma hätätilanteissa

Tapaturman, sairaskohtauksen, tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa toimitaan tallin ilmoitustaululta löytyvän ratsastuskoulun pelastussuunnitelman mukaisesti ja hälytetään apua hätänumerosta 112. Mikäli kyseessä on hevonen, paikalle kutsutaan kilpailunjohtajan arvion pohjalta päivystävä eläinlääkäri (puhelinnumero toimiston ilmoitustaululla).

Toimintasuunnitelma henkilön toimiessa riskinaiheuttajana

Mikäli kilpailunjohtaja, tuomari tai muu vastuuhenkilö arvioi, että kilpailualueella oleva henkilö on turvallisuusriski itselleen tai muille esimerkiksi käyttäytymisensä, vaatetuksensa tai jonkin muun asian vuoksi, vastuuhenkilöllä on oikeus ja velvollisuus vaatia kyseistä henkilöä poistumaan alueelta. Yleisö on kuitenkin kilpailuissa omalla vastuullaan.

Vakuutukset

Kaikki ovat omalla vastuullaan kilpailuissa. Kilpailijoilta vaaditaan asianmukaista vakuutusta eli käytännössä jonkin ratsastusseuran jäsenyyttä tai Green Card -vakuutusta.

Turvallisuusasikirja pdf-tiedostona